Russian Cosplay: Kozume & Tetsuro (Haikyuu!! | aku-usagi ver)

Russian Cosplay: Kozume & Tetsuro (Haikyuu!! | aku-usagi ver)

Fandom: Haikyuu!! | aku-usagi ver

Model (Kozume Kenma): Kazuki Okamura

Model (Tetsuro Kuroo): Vasiliy Koshechkin

MUA: Edan Fabien

Photo: Dorian

Russian Cosplay: Kozume & Tetsuro (Haikyuu!! | aku-usagi ver)

Russian Cosplay: Kozume & Tetsuro (Haikyuu!! | aku-usagi ver)

Russian Cosplay: Kozume & Tetsuro (Haikyuu!! | aku-usagi ver)

Russian Cosplay: Kozume & Tetsuro (Haikyuu!! | aku-usagi ver)

Russian Cosplay: Kozume & Tetsuro (Haikyuu!! | aku-usagi ver)

Russian Cosplay: Kozume & Tetsuro (Haikyuu!! | aku-usagi ver)

Related Posts

Comments