Russian Cosplay: Bleach

Russian Cosplay: Bleach

Fandom: Bleach

Models (Ichigo Kurosaki, Rukia Kuchiki, Yoruichi Shihoin, Toshiro Hitsugaya, Nanao Ise, Shinsui Kyoraku, Jushiro Ukitake): SheriffslechArget, Toshiro Hitsugaya, Rudo, Irat (idairat32), Spardovich (vorozhzova)

Photo: Dzeta (kaveli)

Russian Cosplay: Bleach

Russian Cosplay: Bleach

Russian Cosplay: Bleach

Russian Cosplay: Bleach

Russian Cosplay: Bleach

Russian Cosplay: Bleach

Russian Cosplay: Bleach

Related Posts

Comments